ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายคู่ชีพ อาจเดชราชวินิตสุวรรณภูมิโพนทองพัฒนาวิทยา สพม.27
2นายสมชาย แสงถนอมสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์วัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม