ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัชรพัฐ มะธิตะโนพูลเจริญวิทยาคมสพม.42 สพม.42
2นางสาวอารีรัตน์ ศรีกะชาสตรีสมุทรปราการนากระแซงศึกษา สพม.29
3นายวิวัฒน์ บุรวัฒน์พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)บ้านด่านหม่วน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
4นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เสิงสาง สพม.31