ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนภาวดี บุตรน้ำเพชรวัดโสธรวรารามวรวิหารสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2นายทำนอง รุ่งระวีสมุทรปราการบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม.38
3นางสาวนิภาพร แก่นแก้วสมุทรปราการถึงแก่กรรม 
4นางจันทกานติ์ น้อยจันทร์ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกลาออกจากราชการ 
5นายกฤตนัน โคตรเพชร์เทพศิรินทร์ สมุทรปราการสิงห์บุรี สพม.5
6นายกรวิทย์ ลองจำนงค์วิสุทธิกษัตรีเทพศิรินทร์ สพม.1