ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภัทรียา จิตตาคำบางพลีราษฏร์บำรุงบ้านกาดวิทยาคม สพม.34
2นางสาวณัฎฐ์นรี ละม้ายแขหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3นางสาวณรัฎชา มณีนิลราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกเขาย้อยวิทยา สพม.10
4นางพรภัทรา สืบคล้ายป้อมนาคราชสวาทยานนท์วัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) สพป.พิจิตร เขต 1
5นายจิรเดช โยธามาศนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเทิงวิทยาคม สพม.36