ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวฉัฐญา ละม้ายแขนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2นายกำธร สุมาราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกชิโนรสวิทยาลัย สพม.1
3นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรีวิสุทธิกษัตรีลาออกจากราชการ 
4นายสิรภพ โพธิมามัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ลาออกจากราชการ 
5นางสาวโศจยา ดวงสินนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขุขันธ์ สพม.28
6นางสาวอังสุดา ปะทังเวบางคล้าพิทยาคมบ้านสีเสียด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
7นางสาวธัญพร บุญสุภามัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม.2
8นางสาวสุวดี คงเพ็งเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทราเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สพม.2
9นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัสนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี สพม.3
10นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการอยุธยาวิทยาลัย สพม.3